BEDANKT LINDA

De Kerstshow “Tussen Taai en Tulband” was haar laatste grote klus. Na 18 jaar lidmaatschap van FF ANDERS nam Linda afscheid van ons koor.  Begonnen als sopraan en na 3 jaar als dirigent op de bok. Dus 15 jaar voor een heerlijk vrolijk koor gestaan en vele hoogtepunten met ons beleefd. Natuurlijk waren alle optredens in het land gezellig en soms prijswinnend, maar de kers op de taart waren toch de grote shows die FF ANDERS presenteerde. Onder bezielende en eeuwig geduldige leiding van Linda werd de lat voor een evenement steeds hoger gelegd. Met heel veel energie gaf zij leiding aan ons koor en bracht samen met de FF ANDERS Band in totaal 6 grote shows op de planken.

Maar het verdelen van je energie vraagt soms om een nieuwe verdeling van je vrije uurtjes. Voor Linda komen nu in ieder geval de donderdagavonden vrij en niet te vergeten alle andere uren die in voorbereidingen van optredens worden gevraagd.

FF ANDERS is haar veel dank verschuldigd. Op 21 december j.l. namen wij afscheid van onze dirigent. Een dankwoord van de voorzitter en de overhandiging van een keramieken aandenken maakte het afscheid definitief. We gaan je missen.

Ook een aantal andere leden heeft aangegeven dat zij afscheid gaan nemen van ons koor. Ook voor hen natuurlijk een woord van dank voor alle vrolijke jaren met ons. Het gaat u goed.

KOOR FF ANDERS blijft niet stilstaan. We gaan op zoek naar een nieuwe inspirerende dirigent en tot die tijd hebben we met onze secretaris Marjoke weer een “sterke arm” voor het koor staan.

Noot: Tijdens de laatste Kerstshow was het plan om net als in 2014 een lokale rapper op te laten treden. Toen deze artiest niet gevonden kon worden nam Linda deze rol op zich en schreef een tekst die iedereen die hem hoorde raakte. We geven hem vanaf deze plaats als onze nieuwjaarswens nog graag een keer aan u mee.

PIJN IN ONS HART.

Er is pijn in ons hart, alles staat in vuur en vlam

Pijn in ons hart, het legt de wereld lam

Pijn in ons hart, niemand gaat dit winnen

Pijn in ons hart en steeds opnieuw beginnen

Pijn in ons hart, zoveel slachtoffers dit jaar

Pijn in ons hart, de wereld loopt gevaar

Pijn in ons hart, voor ieder mens op aarde

Pijn in ons hart, laat ieder in zijn waarde

Geef ons kracht, wij zoeken niet naar macht

Wij zoeken de liefde waar iedereen naar smacht

Ik roep stop het huilen

We moeten niet meer schuilen

We moeten allen vrij zijn

Eén wereld van jou en mij zijn

Geen verschil meer tussen mensen, laat ieder in zijn waarde

Geen verschil meer tussen mensen, dan redden we de aarde!