En opnieuw vallen we stil.

Na berichten in onder andere de Volkskrant over meerdere besmettingen bij zangkoren die met inachtneming van alle regels ook hebben gerepeteerd, is er een nieuwe beslissing genomen.

Onze repetities zijn voorlopig voor 4 weken stopgezet. 
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die werden genomen en gebruik van de prachtige hal van de Boel de Boule willen we het risico niet nemen dat het virus zich door het samen zingen onder de leden kan verspreiden.

Thuis maar liedjes zingen dus. Dat houdt in ieder geval de stembanden los en het is goed voor je.